Схема характеристики учня 1 класу

схема характеристики учня 1 класу
Навчається (в повну міру своїх сил, не в повну міру, потребує постійного контролю, не виявляє зацікавленості до навчання, навчається погано).Має довільну (зорову, слухову, механічну, змішану) пам’ять, (гарно, добре, швидко, повільно) запам’ятовує учбовий матеріал. Будова речень в текстах граматично правильна, між реченнями є логічні зв’язки. Прагнення самовдосконалення відсутнє зовсім, виявляється у байдужому ставленні до власних помилок та очікуванні прихильного ставлення до себе з боку оточуючих.


Знає назви компонентів множення і ділення, вміє виконувати за зразком дії додавання та віднімання в межах 100 (усно й письмово). Також знає одиниці довжини, вартості, часу, маси. Самостійно спостерігає, виконує завдання у зошиті, практичні роботи, хоч результати їх не зовсім точні або неакуратно оформлені. Під час навчання зарекомендував себе як старанний, дисциплінований, працелюбний, уважний учень.

Особова справа, медична карта, результати оцінювання попередніх років учнів (вихованців), яких було визнано такими, що вибули із загальноосвітнього навчального закладу, зберігаються у загальноосвітньому навчальному закладі відповідно до законодавства. Письмові роботи пише розбірливо, але є значна кількість відхилень у написанні букв та цифр. Директор школи Учителька 17. Зразок характеристики Бабура Максим навчається у школі з першого класу. Учениця надає перевагу предметам гуманітарного циклу, має широкий кругозір, любить читати. ____________ вміє висловлювати власну думку усно та письмово, доводити її, при цьому демонструючи багатий словниковий запас. Учениця надає перевагу предметам гуманітарного циклу, має широкий кругозір, любить читати. ____________ вміє висловлювати власну думку усно та письмово, доводити її, при цьому демонструючи багатий словниковий запас.

Похожие записи: